ARAGONITE FN00302
WHITE QUARTZ Q00119
GRAY QUARTZ Q00118
GRAY QUARTZ Q00117
GRAY QUARTZ Q00113
GRAY QUARTZ Q00114
WHITE QUARTZ Q00112
WHITE QUARTZ Q00111
WHITE QUARTZ Q00110
WHITE QUARTZ Q00109
WHITE QUARTZ Q00108
WHITE QUARTZ Q00107
WHITE QUARTZ Q00106
WHITE QUARTZ Q00105
WHITE QUARTZ Q00104
WHITE QUARTZ Q00103
WHITE QUARTZ Q00102
WHITE QUARTZ Q00101